Ποιοι είμαστε;

Η E4C LTD είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπεύθυνη για την
διαχείριση ελαστικών ΤΚΖ.

» Στόχος

Ενα νέο µοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στη χρήση δευτερογενών υλικών από την επεξεργασία των αποβλήτων.

» Σκοπός E4C Ltd

– Η περισυλλογή των αποβλήτων ελαστικών από όλα τα συνεργαζόμενα με τα μέλη μας συνεργεία και η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένο χώρο επεξεργασίας
– Η σωστή διαχείριση από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόβλήτων ελαστικών

R

Έκδοση πιστοποιητικού περιβαλλοντικού τέλους για κάθε νέα εισαγωγή ελαστικών στην Κύπρο, και έκδοση ανάλογων κουπονιών.

R

Συλλογή αποβλήτων ελαστικών από συνεργεία ελαστικών, στα οποία γίνεται η αντικατάσταση των μεταχειρισμένων ελαστικών.

R

Μεταφορά των παλαιών ελαστικών σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης.

R

Στην μονάδα διαχείρισης γίνεται επεξεργασία για ενεργειακή αξιοποίηση.

» Στόχος

Ενα νέο µοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στη χρήση δευτερογενών υλικών από την επεξεργασία των αποβλήτων.

» Σκοπός E4C Ltd

– Η περισυλλογή των αποβλήτων ελαστικών από όλα τα συνεργαζόμενα με τα μέλη μας συνεργεία και η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένο χώρο επεξεργασίας
– Η σωστή διαχείριση από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόβλήτων ελαστικών

Εταιρική Ταυτότητα

Με βάση τον περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 και τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών) Κανονισμούς του 2011 και δεδομένου ότι οι εισαγωγείς ελαστικών οχημάτων είναι υπόχρεοι να συλλέγουν και διαλέγουν τα ελαστικά στο τέλος του κύκλου της ζωής τους που προέρχονται από τις εργασίες τους ήτοι τα απόβλητα ελαστικά, και να βεβαιώνονται ότι αυτά οδηγούνται για ανακύκλωση ή/και

ανάκτηση ενέργειας σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις ο υπόχρεος Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τη διαχείριση τους είτε ατομικά είτε συμμετέχοντας σε ένα συλλογικό σύστημα διαχείρισης απόβλητων ελαστικών το οποίο θα τον απαλλάσσει απο οποιανδήποτε ευθύνη για τα απόβλητα ελαστικά του και η αντίστοιχη ευθύνη μεταφέρεται στο συλλογικό σύστημα.

Λειτουργία

Το συλλογικό σύστημα διαχείρισης E4C LTD, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από παραγωγούς ελαστικών. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία και το Ιδρυτικό και Καταστατικό το Έγγραφο. Μοναδική πηγή εσόδων είναι οι χρηματικές εισφορές, οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη του συνολικού κόστους διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Σύστημα

Ο ρόλος του Συστήματος είναι να οργανώνει σε Παγκύπρια βάση τη συλλογή των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων από τα συνεργεία ελαστικών και στη συνέχεια να φροντίζει για τη μεταφορά και παράδοσή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα αξιοποίησης, αναλαμβάνοντας το κόστος διαχείρισης (κόστος συλλογής & μεταφοράς) Τα χρήματα για αυτή τη διαδικασία προκύπτουν από τους εισαγωγείς ελαστικών.

Τιμοκατάλογος

1 Κατηγορία

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Επιβάρυνση Περιβαλλοντικού Τέλους €1,30 + Φ.Π.Α.

– Ελαστικά επιβατικών οχημάτων μέχρι 18” ριμ
– Ελαστικά ελαφριών φορτηγών μέχρι 14” ριμ

2 Κατηγορία

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Επιβάρυνση Περιβαλλοντικού Τέλους €2,20 + Φ.Π.Α.

– Ελαστικά επιβατικών οχημάτων μεγαλύτερα 18” ριμ

– Ελαστικά μικρών οχημάτων 4Χ4 και SUV

– Ελαστικά ελαφριών φορτηγών διαστάσεων απο 15” μέχρι 17.5” ριμ

– Βιομηχανικά ελαστικά μέχρι και 15” ριμ

– Γεωργικά ελαστικά μέχρι και 18” ριμ

– Εσωτερικά μεγαλύτερα 24” ριμ

3 Κατηγορία

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Επιβάρυνση Περιβαλλοντικού Τέλους €9,93 + Φ.Π.Α.

– Ελαστικά φορτηγών οχημάτων 19.5” μέχρι και 24” ριμ

– Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων από 15” μέχρι 20” ριμ

-Συμπαγή ελαστικά μέχρι 12” ριμ

-Ελαστικά για γεωργικά μηχανήματα από 19” μέχρι και 24” ριμ

4 Κατηγορία

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Επιβάρυνση Περιβαλλοντικού Τέλους €13,00 + Φ.Π.Α.

– Ελαστικά για βιομηχανικά μηχανήματα από 20” μέχρι και 24” ριμ

– Γεωργικά ελαστικά μεγαλύτερα των 24” ριμ

– Ελαστικά για χωματουργικά μηχανήματα 24” ριμ

– Συμπαγή ελαστικά μεγαλύτερα των 12” ριμ

5 Κατηγορία

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Επιβάρυνση Περιβαλλοντικού Τέλους €35,00 + Φ.Π.Α.

– Χωματουργικά ελαστικά από

15.5” – 25.0”

17.5” – 25.0”

23,5” – 25.0”

6 Κατηγορία

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Επιβάρυνση Περιβαλλοντικού Τέλους €63,20 + Φ.Π.Α.

– Χωματουργικά ελαστικά από 26.5” – 25” και άνω

7A Κατηγορία

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Επιβάρυνση Περιβαλλοντικού Τέλους €0,25 + Φ.Π.Α.

– Ελαστικά για κηπουρικά και χορτοκοπτικά μηχανήματα

– Ελαστικά ποδηλάτων και μοτοσυκλετών μέχρι 10” ριμ

– Εσωτερικά και Εξωτερικά

7 Κατηγορία

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Επιβάρυνση Περιβαλλοντικού Τέλους €0,34 + Φ.Π.Α.

– Ελαστικά για κηπουρικά και χορτοκοπτικά μηχανήματα

– Ελαστικά ποδηλάτων και μοτοσυκλετών μέχρι 12” ριμ

– Εσωτερικά και Εξωτερικά μεγαλύτερα των 10” μέχρι και 24” ριμ

Φωτογραφίες

1
2
4
3
6
7
9
5
10
8
1 2 4 3 6 7 9 5 10 8